User contributions

Jump to: navigation, search
Search for contributions
 
 
      
 
   

 • 19:24, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+300). . N Social-Semantic Web(Created page with "Aplikace technologií sémantického webu v oblasti webu 2.0. * [http://opengraphprotocol.org/ Aplikace standardu RDFa pro možnost propojení uživatelů Facebooku a jejich...") (current)
 • 19:24, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+7,426). . N Popis lidí - příklady RDFa(Created page with "Pro popis lidí používáme obecně uznávaný slovník FOAF, ze kterého budeme používat hlavně pojmy označené jako stabilní. Kromě FOAFu využíváme i některé...") (current)
 • 19:22, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+256). . N Vývoj sémantických aplikací(Created page with "[http://zapisky.info/?item=zverejnime-akademicke-projekty-samozrejme-semanticky Zveřejníme akademické projekty, samozřejmě sémanticky] – návod, jak naprogramovat apli...") (current)
 • 19:21, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+390). . N Sémantické tagování(Created page with "= Sémantické tagování / Semantic Tagging = Tagy či folksonomie jsou lidmi vytvářené pojmenované štítky, které vyjadřují typické kategorie a slouží k třídě...") (current)
 • 19:21, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+941). . N SoSIReČR(Created page with "== SoSIReČR - Sociální síť informatiků v regionu ČR == === Základní informace === * Společný projekt MFF UK, UI AV ČR, FEL ČVUT, FIS VŠE, VOŠ Šumperk * Port...") (current)
 • 19:20, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+3,411). . N Seminář iniciativy Semanti-CS v rámci programu konferencí Datakon 2012 a Znalosti 2012(Created page with "Diskuse se zaměřila na možnosti otevřeného vystavování informací o publikacích, a to zejména kvalifikačních pracích. Problémem je motivace vedení univerzit. Pr...") (current)
 • 19:18, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+1,567). . N Doprava a infrastruktura(Created page with "== Účastníci / Participants == == Ontologie / Ontologies == * Rail: pojmy z oblasti drážní infrastruktury (stanice a tratě) * TIO [http://www.heppnetz.de/onto...") (current)
 • 19:17, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+369). . N Shopping For Diaper Bags(Created page with "The database did not find the text of a page that it should have found, named "Shopping For Diaper Bags" . This is usually caused by following an outdated diff or history lin...") (current)
 • 19:16, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+6,028). . N MARC(Created page with "== Formát MARC == Mluvíme-li o datech knihoven, máme často na mysli přenosový formát MARC (Machine-Readable Cataloging). Jde o více než 40 let starý specializovaný...") (current)
 • 19:16, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+3,126). . N Linked data v knihovnách(Created page with "= Data na Webu = Web se stal dominantním nástrojem práce s informacemi současnosti. Aby se knihovny staly jeho součástí tohoto informačního ekosystému, musí přizp...") (current)
 • 19:16, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+2,729). . N Oblast knihoven(Created page with "= Oblast knihoven = == Data knihoven == Data knihoven jsou přístupná převážně ve formátech vytvořených specificky pro knihovny. Hlavním takovým formátem, který...") (current)
 • 19:14, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+179). . N FOAF bio(Created page with "Doplňkový slovník pro FOAF pro rozšíření možností popisu osob a jejich života, zejména životních událostí. Popis schématu [http://vocab.org/bio/0.1/.html...") (current)
 • 19:13, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+278). . N Rail(Created page with "[http://ontologi.es/rail/ Linked Railway Data Project] s pomocí databáze Britského miniterstva dopravy (Department for Transport, DfT) a upraveného slovníku vystavil sém...") (current)
 • 19:12, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+186). . N Dublin Core(Created page with "DC (''Dublin Core'') je slovníkem pro popis knihovnických dat. Poskytuje základní názvosloví pro popis dokumentů a jejich obsahu. Category:Slovníky Category:Voc...") (current)
 • 19:12, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+223). . N DOAP(Created page with "DOAP (''Description Of A Project'') poskytuje třídy a vlastnosti pro popis softwarových projektů a jiných aktivit, jejichž výsledkem je nějaký softwarový artefakt....") (current)
 • 19:12, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+875). . N Petrak Josef/RDFa Bulletin Board(Created page with "Následující netříděný seznam poskytuje hrubý přehled webů, které používají RDFa značkování pro doplnění sémantiky publikovaných informací. Součástí v...") (current)
 • 19:11, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+266). . N Semanti-CS Updates(Created page with "Aplikace pro syndikaci obsahu/změn na akademických stránkách členů skupiny Semanti–CS. * [https://github.com/jspetrak/semantics-updates GitHub projekt a zdrojové kó...") (current)
 • 19:11, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+1,490). . N Petrak Josef(Created page with "'''Josef Petrák, VŠMIE Praha/KEG/freelance researcher''' Zajímám se o sociální sítě a stejně tak o sémantický web. V poslední době mě zaujala sémantizace webu...") (current)
 • 19:02, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+287). . N FOAF(Created page with "FOAF (''Friend Of A Friend'') je jedním z nejpopulárnějších slovníků sémantického Webu. Umožňuje popsat osoby, jejich kontaktní informace a také relace mezi osoba...") (current)
 • 19:02, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+36). . N Státní správa a samospráva(Created page with "== Státní správa a samospráva ==") (current)
 • 19:00, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+596). . N Neziskové organizace(Created page with "== Účastníci / Participants == * Katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE Praha, Knowledge Engineering Group == Ontologie / Ontologies == * [http://www....") (current)
 • 18:56, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+4,449). . N Nástroje sémantického webu(Created page with "== Shromaždiště ontologií / Ontology repositories == * [http://schemaweb.info/schema/BrowseSchema.aspx SchemaWeb] * [http://vocab.org/ vocab.org] * [http://open.vocab.org...") (current)
 • 18:55, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+687). . N Otázky licencování sémantických dat(Created page with "* [http://www.opendefinition.org/guide/data/ Guide to Open Data Licensing] * [http://www.opendefinition.org/licenses/ Conformant Licenses] * [http://www.opendatacommons.org/ O...") (current)
 • 18:55, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+528). . N Doporučení pro tvorbu Linked Data(Created page with "== Relevantní webové zdroje / Relevant resources on the Web == * [http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/pub/LinkedDataTutorial/ How to publish Linked Data on the Web] * [ht...") (current)
 • 18:52, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+2). . MediaWiki:Sidebar(current)
 • 18:52, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+117). . MediaWiki:Sidebar
 • 18:51, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+2,592). . N Veřejná správa(Created page with "== Účastníci / Participants == * [http://kizi5.vse.cz/ Katedra informačního a znalostního inženýrství] VŠE Praha, [http://keg.vse.cz/ Knowledge Engineering Group] *...") (current)
 • 18:50, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+3,008). . N Podniková sféra(Created page with "== Účastníci / Participants == * Katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE Praha, Knowledge Engineering Group == Ontologie / Ontologies == === Obecná sc...") (current)
 • 18:50, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+6,640). . N Akademická sféra(Created page with "== Účastníci / Participants == * Katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE Praha, Knowledge Engineering Group Předpokládám, že se sem zařadí valná...") (current)
 • 18:45, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+256). . N Current events(Created page with "'''EJC 2012 ''' - 22nd European Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases Prague, Czech Republic June 4 - 9, 2012 please follow [http://www.ksi.mff.c...") (current)
 • 18:41, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+740). . N On using this wiki(Created page with "== Praktické konvence / Practical conventions == Pokud jde o otázku jazykových verzí, pro obsah wiki se předpokládá používání češtiny a slovenštiny. V případ...") (current)
 • 18:38, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+29). . MediaWiki:Sidebar
 • 18:37, 20 November 2018 (diff | hist) . . (-1). . MediaWiki:Sidebar
 • 18:37, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+189). . N MediaWiki:Sidebar(Created page with " * navigation ** mainpage|mainpage-description ** sidebar|sidebar-description ** recentchanges-url|recentchanges ** randompage-url|randompage ** helppage|help * SEARCH * TOOLB...")
 • 18:32, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+5,908). . N Participants(Created page with "== Semanti-CS Participants / Účastníci Semanti-CS == Iniciativa Semanti-CS nemá formálně vymezené členství. Registrace do této wiki a přidání záznamu o své oso...") (current)
 • 18:27, 20 November 2018 (diff | hist) . . (0). . m Main Page(Protected "Main Page" ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite))) (current)
 • 18:26, 20 November 2018 (diff | hist) . . (+4,189). . Main Page