Neziskové organizace

From Semanti-CS Wiki
Jump to: navigation, search

Účastníci / Participants[edit]

  • Katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE Praha, Knowledge Engineering Group

Ontologie / Ontologies[edit]

Datové zdroje (soubory, koncové body SPARQL, ...) / Data sources (files, SPARQL endpoints, ...)[edit]

Aplikace / Applications[edit]

Relevantní projekty obecně / Relevant projects in general[edit]

Citizen-DAN - projekt systému pro analýzu dat o lokálních komunitách (Pozn: zařazeno i do sekce Government)