Main Page

From Semanti-CS Wiki
Jump to: navigation, search

Přehledové informace o Semanti-CS / Overview information about Semanti-CS

Semanti-CS je "česká a slovenská sémantická iniciativa". Jejím ústředním tématem je podpora pozitivní zpětné vazby mezi tvorbou sémantických dat a vývojem sémantických aplikací v České republice a na Slovensku. Iniciativa se opírá o rozsáhlou existující síť kontaktů mezi (akademickými i industriálními) výzkumnými pracovišti v oblasti sémantických technologií. Jako hlavní prvky spolupráce v rámci iniciativy chápeme:

  • Dohody o využívání (ev. dotváření) stejných ontologií pro akademická data, a povzbuzování k vystavování těchto dat
  • Společnou propagaci principů Linked Data a relevantních ontologií mimo akademickou sféru
  • Vzájemné informování o vlastních i cizích (zejména webových) aplikacích, které taková data zpracovávají

Kromě této wiki slouží ke komunikaci mezi účastníky a sympatizanty iniciativy:

Bohužel již není dostupný blog iniciativy, z důvodu zrušení služby Posterous. Novou platformu zvažujeme.

!!! Z důvodu zahlcení spamboty byla zrušena možnost volné registrace nových uživatelů. Registrace nyní podléhá schválení administrátorem - obraťte se na Vojtěcha Svátka, svatek@vse.cz. Omlouváme se za komplikace.

Odkazy na důležité zdroje na této wiki / Links to topical resources on this wiki

Sem zařazujte odkazy na informace nově přidané v rámci wiki, o kterých by se podle Vás měli ostatní dozvědět hned na začátku návštěvy wiki!

Schůzky, telekonference a jiné akce

  • Nové: Pracovně-informační seminář iniciativy Semanti-CS se pravděpodobně opět uskuteční v rámci programu spojených konferencí Datakon a Znalosti, 13.-15.10.2013 v Ostravě, detaily budou upřesněny.
  • Nové: Projekt DamePraci.eu, zaměřený na otevřená data na trhu práce, pořádá ve dnech 5.-6.9.2013 v Praze konferenci Semantic Web in Business, za účasti mj. zvaných odborníků z DERI Galway a Univerzity v Tillburgu (účast zdarma, nutná předchozí registrace).
  • Nové: V pondělí 23.9.2013 od 14 hodin proběhne v rámci konference ECML/PKDD workshop Data Mining on Linked Data (DMoLD'13).
  • Nové: Fond Otakara Motejla, MFF UK a FIS VŠE pořádají Soutěž "Společně otevíráme data", s uzávěrkou 25.10.2013. Do soutěže o ceny se mohou přihlásit autoři zajímavých aplikací nad otevřenými daty všeho druhu.
  • Nové: V souvislosti s plenární schůzkou projektu 7RP EU LOD2 konanou 7.-8.10.2013 v Praze se uskuteční dvě doprovodné akce pro širší (vědeckou i praktickou) veřejnost, za účasti předních odborníků na linked data:

Návody a doporučení pro tvůrce sémantických dat a ontologií / Guidelines and recommendations for semantic data and ontology creators

Stránky tématických skupin / Pages of thematic groups