Participants

From Semanti-CS Wiki
Jump to: navigation, search

Semanti-CS Participants / Účastníci Semanti-CS[edit]

Iniciativa Semanti-CS nemá formálně vymezené členství. Registrace do této wiki a přidání záznamu o své osobě je v současnosti jediným viditelným projevem členství. Předpokládá se, že lidě zapsaní do seznamu se budou snažit alespoň jednou za čas něčím do obsahu wiki přispět.

Abecedně podle příjmení:

Organizace s předběžným zájmem o účast / Interested Parties[edit]

Akademické instituce ve členění na úrovni kateder/ústavů. Doplňujte a upřesňujte podle potřeby.

Česká republika / Czech Republic[edit]

Praha:

Brno:

 • Katedra informačních technologií FI MU Brno
 • Katedra počítačových systémů a komunikací FI MU Brno, skupina LaSArIS
 • Katedra teorie programování FI MU Brno, skupina KD
 • Ústav počítačové grafiky a multimédi FIT VUT Brno

Ostrava:

Slovensko / Slovakia[edit]

Bratislava:

 • Ústav informatiky a softwarového inženýrství FIIT STU Bratislava, skupina PeWe
 • Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK Bratislava
 • Ústav informatiky SAV Bratislava

Košice:

 • Ústav informatiky UPJŠ Košice
 • Katedra kybernetiky a umelej inteligencie TU Košice

Zahraniční Češi a Slováci / Czechs and Slovaks abroad[edit]

 • DERI/NUIG Galway (Vít Nováček)
 • STI/UIBK Innsbruck (Tomáš Vitvar)
 • KMI Open University (Zdenek Zdrahal)