Petrak Josef/RDFa Bulletin Board

From Semanti-CS Wiki
Jump to: navigation, search

Následující netříděný seznam poskytuje hrubý přehled webů, které používají RDFa značkování pro doplnění sémantiky publikovaných informací. Součástí výčtu je také seznam slovníků, které jsou na jednotlivých webech použity.

Výčet je možné volně doplňovat.

Adresa stránky FOAF DOAP Dublin Core RDF Calendar RDF Schema OWL XHTML vCard GoodRelations Rail Google Data Vocabulary FOAF bio
jspetrak.name x x x x x
advokatpe.cz x x
keg.vse.cz x x x x x
nekvasil.eu x x x
zelpage.cz x x x x x