FOAF

From Semanti-CS Wiki
Jump to: navigation, search

FOAF (Friend Of A Friend) je jedním z nejpopulárnějších slovníků sémantického Webu. Umožňuje popsat osoby, jejich kontaktní informace a také relace mezi osobami. Doplňkem je popis skupin/organizací a členství v nich.