Rail

From Semanti-CS Wiki
Jump to: navigation, search

Linked Railway Data Project s pomocí databáze Britského miniterstva dopravy (Department for Transport, DfT) a upraveného slovníku vystavil sémantický popis britské železniční sítě. Schéma je použitelné pro popis jakýchkoliv železnic.