Doprava a infrastruktura

From Semanti-CS Wiki
Jump to: navigation, search

Účastníci / Participants[edit]

Ontologie / Ontologies[edit]

  • Rail: pojmy z oblasti drážní infrastruktury (stanice a tratě)
  • TIO Ticket Ontology: slovník kompatibilní s GoodRelations pro popis tarifů a jízdenek

Datové zdroje / Data sources[edit]

Aplikace / Applications[edit]

Relevantní projekty / Relevant projects[edit]

Články / Papers[edit]