SoSIReČR

From Semanti-CS Wiki
Jump to: navigation, search

SoSIReČR - Sociální síť informatiků v regionu ČR[edit]

Základní informace[edit]

  • Společný projekt MFF UK, UI AV ČR, FEL ČVUT, FIS VŠE, VOŠ Šumperk
  • Portál realizující sociální síť obohacený o data o informatice, resp. IT sféře v ČR
  • V rámci SoSIReČR vznikají ontologie popisující zmiňovanou doménu (budou využity standardní ontologie FOAF, DOAP - popisuje doménu projektů, SIOC, SKOS, které budou podle potřeby rozšiřovány)

Události[edit]

  • SoSIReČR spolupořádá seminář HOVORY S INFORMATIKY konaný 7. června 2010 od 9:30 v posluchárně S5 budovy MFF UK na Malostranském nám. 25, Praha,

Data, která budou přístupná na portálu SoSIReČR[edit]

  • (bude doplněno)

Další informace[edit]

  • Fórum - fórum sloužící ke sbru požadavků na funkcionalitu portálu a data, která na něm mají být dostupná