Linked data v knihovnách

From Semanti-CS Wiki
Jump to: navigation, search

Data na Webu[edit]

Web se stal dominantním nástrojem práce s informacemi současnosti. Aby se knihovny staly jeho součástí tohoto informačního ekosystému, musí přizpůsobit svá data podle možností a omezení architektury Webu. Linked data představuje publikační model pro publikování strukturovaných dat na Webu, který je vystavěn na základních webových technologiích, a je vhodným způsobem, jak zveřejnit knihovní data na Webu.

Přechod od tradičních forem, v nichž se data knihoven vyskytují, k linked data kompatibilními s Webem, zahrnuje přehodnocení zaměřené na to, aby se data stala více propojená, standardizovaná pro sdílení a spolupráci, odkazovatelná z externích zdrojů, a tedy více užitečná. Data knihoven by proto měla být:

 • prolinkovaná - navzájem odkazovat na sebe a externí soubory dat jednoznačným způsobem
 • linkovatelná - mělo by být možné na data knihoven vytvářet odkazy

Při vytváření dat knihoven je třeba mít na paměti, že je využívají mimo uživatelů knihovny a knihovníků také stroje (resp. aplikace). Tradiční data knihoven spoléhají na to, že budou používána pouze v kontextu aplikací určených pro knihovny. Nejsou přizpůsobena pro to, aby byla využívána v kontextu Webu. Linked data nabízí sadu technologií pro reprezentaci dat takovým způsobem, který je kompatibilní s kontextem Webem. Linked data se může stát jednotným rozhraním pro práci s daty knihoven.

Výhody linked data pro knihovny[edit]

Přístupy linked data mohou umožnit, aby bibliografická kontrola byla prováděna decentralizovaně ve spolupráci více institucí, v mezinárodním měřítku, a v rámci kontextu Webu. Takto publikovaná data:

 • nejsou svázána s konkrétním způsobem distribuce (katalog knihovny, knihovnické protokoly) a mohou být proto zpřístupňována mnoha způsoby
 • umožňují součinnost více aplikací, protože jsou na software nezávislá
 • poskytují navigační rozhraní pro prohlížení uživateli knihovny
 • umožňují velmi přesné dotazy
 • nabízejí explicitní cesty ke zpřesňování dotazu
 • mohou být linkována z externích souborů dat, čímž se zvyšuje viditelnost dat knihoven na Webu

Výhody knihoven pro komunitu linked data[edit]

A naopak, knihovny mohou být přínosem pro širší okruh producentů linked data tak, že:

 • přinesou na Web svou značku kvality a důvěryhodnosti
 • budou sdílet své dlouholeté zkušenosti získané z práce s informačními zdroji a službami
 • poskytnou bibliografické slovníky jako sdílené doménové ontologie

Příklady[edit]