Petrak Josef

From Semanti-CS Wiki
Revision as of 19:11, 20 November 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "'''Josef Petrák, VŠMIE Praha/KEG/freelance researcher''' Zajímám se o sociální sítě a stejně tak o sémantický web. V poslední době mě zaujala sémantizace webu...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Josef Petrák, VŠMIE Praha/KEG/freelance researcher

Zajímám se o sociální sítě a stejně tak o sémantický web. V poslední době mě zaujala sémantizace webu s pomocí RDFa. Zejména tuto aktivitu bych chtěl v rámci Semanti–CS podpořit. Jsem studentem soukromé vysoké školy zaměřené na ekonomii, management a informatiku, a spolupracuji se skupinu KEG při VŠE Praha. V profesní sféře jsem kontraktorem firmy JetMinds a šéfredaktorem webu ŽelPage. Podrobnější informace o mě poskytne web jspetrak.name.


I am interested in social networks as well as in the Semantic Web. In current I focus on web semantization using RDFa. I would like to support this activity in Semanti–CS initiative. I am a student of university of economy, management and computer science, and I collaborate with KEG at University of Economics Prague. Beside academic activities I am contractor of JetMinds company and editor–in–chief of ŽelPage. You can find basic information at jspetrak.name website.

Kontakty | Contacts[edit]

Projekty | Projects[edit]

Další stránky | Other pages[edit]