Oblast knihoven

From Semanti-CS Wiki
Revision as of 18:16, 20 November 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "= Oblast knihoven = == Data knihoven == Data knihoven jsou přístupná převážně ve formátech vytvořených specificky pro knihovny. Hlavním takovým formátem, který...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Oblast knihoven

Data knihoven

Data knihoven jsou přístupná převážně ve formátech vytvořených specificky pro knihovny. Hlavním takovým formátem, který se v současnosti uplatňuje jako komunikační formát za účelem sdílení dat mezi knihovnami, je formát MARC. Protože jde o formáty specifické právě pro oblast knihoven, vyžadují pro své zpracování rovněž software specificky určený pro knihovny a jsou dostupné pomocí přístupových mechanismů, které se taktéž uplatňují pouze v oblasti knihoven.

Současná dostupnost

Data knihoven jsou dostupná pomocí protokolů specifických pro oblast knihoven. Jde například o protokol Z39.50, který začal vznikat v 70. letech 20. století, nebo o modernější protokol OAI-PMH (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting). Stejně tak mohou být data knihoven zpřístupňována pomocí API, která vystavují integrované knihovní systémy (např. Aleph X Services - API integrovaného knihovního systému Aleph). Pokud by však data knihoven měla přejít na Web, měla by se zbavit přístupových protokolů, které jsou specificky určeny pro prostředí knihoven, a uplatnit obecnější publikační model jako linked data.

Příklady

Budoucí dostupnost

V současnosti lze mezi knihovnami sledovat příklon ke zveřejňování dat v souladu s principy linked data, a tak data zbavit závislosti na prostředí knihoven a připravit je pro prostředí Webu.

Doménové ontologie