Neziskové organizace

From Semanti-CS Wiki
Revision as of 19:00, 20 November 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "== Účastníci / Participants == * Katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE Praha, Knowledge Engineering Group == Ontologie / Ontologies == * [http://www....")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Účastníci / Participants[edit]

  • Katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE Praha, Knowledge Engineering Group

Ontologie / Ontologies[edit]

Datové zdroje (soubory, koncové body SPARQL, ...) / Data sources (files, SPARQL endpoints, ...)[edit]

Aplikace / Applications[edit]

Relevantní projekty obecně / Relevant projects in general[edit]

Citizen-DAN - projekt systému pro analýzu dat o lokálních komunitách (Pozn: zařazeno i do sekce Government)