Semanti-CS Updates

From Semanti-CS Wiki
Revision as of 19:11, 20 November 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Aplikace pro syndikaci obsahu/změn na akademických stránkách členů skupiny Semanti–CS. * [https://github.com/jspetrak/semantics-updates GitHub projekt a zdrojové kó...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Aplikace pro syndikaci obsahu/změn na akademických stránkách členů skupiny Semanti–CS.

Nové pojmy | New terms[edit]