On using this wiki

From Semanti-CS Wiki
Revision as of 17:41, 20 November 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "== Praktické konvence / Practical conventions == Pokud jde o otázku jazykových verzí, pro obsah wiki se předpokládá používání češtiny a slovenštiny. V případ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Praktické konvence / Practical conventions

Pokud jde o otázku jazykových verzí, pro obsah wiki se předpokládá používání češtiny a slovenštiny. V případě použití málo obvyklých slov je vhodné doplnit ekvivalent ve druhém jazyce.

Aby bylo možné strukturu wiki ozřejmit i lidem, kteří češtinou ani slovenštinou nevládnou, hlavní titulky by měly být navíc v angličtině.

Externí odkazy (na webové stránky, data, software atd.) by měly být vždy doplněné alespoň pár slovy komentáře toho, kdo odkaz zařadil.

Etická pravidla / Ethical rules

Kdo máte nějaké návrhy na řešení případných citlivých otázek spojených s tvorbou a používáním této wiki, uveďte je sem.