Neziskové organizace

From Semanti-CS Wiki
Jump to: navigation, search

Účastníci / Participants

  • Katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE Praha, Knowledge Engineering Group

Ontologie / Ontologies

Datové zdroje (soubory, koncové body SPARQL, ...) / Data sources (files, SPARQL endpoints, ...)

Aplikace / Applications

Relevantní projekty obecně / Relevant projects in general

Citizen-DAN - projekt systému pro analýzu dat o lokálních komunitách (Pozn: zařazeno i do sekce Government)