Dublin Core

From Semanti-CS Wiki
Revision as of 18:12, 20 November 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "DC (''Dublin Core'') je slovníkem pro popis knihovnických dat. Poskytuje základní názvosloví pro popis dokumentů a jejich obsahu. Category:Slovníky Category:Voc...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

DC (Dublin Core) je slovníkem pro popis knihovnických dat. Poskytuje základní názvosloví pro popis dokumentů a jejich obsahu.