Akademická sféra

From Semanti-CS Wiki
Jump to: navigation, search

Účastníci / Participants

 • Katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE Praha, Knowledge Engineering Group

Předpokládám, že se sem zařadí valná část dalších přispěvatelů wiki...

Ontologie / Ontologies

Využívané event. vyvinuté na pracovištích / Used or developed within the participant workplaces

Zajímavé, uvažované, k diskusi / Considered, for discussion

Datové zdroje (soubory, koncové body SPARQL, ...) / Data sources (files, SPARQL endpoints, ...)

Vlastní / Own

 • Datové výstupy skupiny TMRG (ZČU)
  • Projekt Call for papers (kontaktní osoba: Martin Dostal, madostal(zav)kiv.zcu.cz)
   • Balík asi 6500 konferencí (URI, termíny, místo konání ...) - zdroj: emaily, www
   • Balík 12 000 štítků z DBpedie vč. URI.
   • Rozšiřující balík, který štítky přiřadí konferencím. Asi 30 000 záznamů. MySql dump, lze z toho vyrobit RDF trojice.

Zajímavé cizí pro inspiraci a propojení / Interesting external, for inspiration and linking

Aplikace / Applications

Vlastní / Own

 • Portál SoSIReČR vyvíjený ve spolupráci MFF UK, FEL ČVUT, ÚI AV ČR a VŠE Praha - v jeho rámci vzniká aplikace pro vkládání odborných profilů a vyhledávání v nich, která bude perspektivně opatřena sémantickými vazbami
 • Ve stavu pozvolného vzniku je aplikace zpřístupňující snapshot publikační databáze VŠE jako Linked Data, úvodní fáze je popsána v prezentaci Exposing the University of Economics‘ academic bibliography database as linked data (video) na konferenci SWIB.

Cizí, které ale pracují i s Č-S daty / External, working with C-S data

Relevantní projekty obecně / Relevant projects in general

 • Sémantizace Webu (GAČR P202/10/0761) 2010-2012. Partneři MFF UK (SemWeX), VŠE (KEG), ÚI AV ČR. Široce zaměřený projekt pro oblast sémantického webu, usilující o propojení různých fází zpracování dat: extrakce z textů, ukládání a vyhledávání v úložištích RDF, sémantické webové služby, otázky důvěry apod. Základ website je zde.

Disertační a diplomové práce / PhD and Diploma Theses

Disertační práce / PhD Theses

Diplomové práce / Diploma Theses