Vývoj sémantických aplikací

From Semanti-CS Wiki
Jump to: navigation, search

Zveřejníme akademické projekty, samozřejmě sémanticky – návod, jak naprogramovat aplikaci zveřejňující akademické projekty jako RDF data; s využitím PHP a ARC2