Sémantické tagování

From Semanti-CS Wiki
Jump to: navigation, search

Sémantické tagování / Semantic Tagging

Tagy či folksonomie jsou lidmi vytvářené pojmenované štítky, které vyjadřují typické kategorie a slouží k třídění obsahu. Tyto data lze, díky několika již existujícím ontologiím, vyjádřit také v prostředí sémantického Webu. A co víc, lze jim přiřadit jednoznačným význam, zejména užitím obsahuj DBPedie.