Podniková sféra

From Semanti-CS Wiki
Jump to: navigation, search

Účastníci / Participants

  • Katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE Praha, Knowledge Engineering Group

Ontologie / Ontologies

Obecná schémata / Generic schemas

Asi nejdůležitějším okruhem ontologických zdrojů pro podnikovou sémantiku založenou na LinkedData je ucelený soubor zprostředkovaný Martinem Heppem:

  • Ontologie GoodRelations - nevelké, ale rozumně navržené schéma pro popis nabídek produktů a služeb. Zachycuje témata jako je specifikace ceny, způsob platby, dodání, záruční podmínky, otevírací doba obchodu, doba platnosti nabídky... ale také vazbu na číselníky firem a produktů, výrobce zboží, roli výrobku jako příslušenství nebo spotřebního materiálu pro jiný výrobek...

Číselníky / Nomenclatures

(Provizorně navrženo) Sem se řadí zpravidla rozsáhlé zdroje, které přiřazují identitu objektům jako jsou firmy nebo kategorie produktů. Lze je chápat částečně jako ontologie, částečně jako datové zdroje, ovšem na rozdíl od "běžných" datových zdrojů (např. dat o obchodních nabídkách) se nemění příliš často.

  • eclassOWL - ontologická verze číselníku eCl@ss

(Zařadíme sem i zdroje, které zatím nemají sémantickou reprezentaci?)

Datové zdroje (soubory, koncové body SPARQL, ...) / Data sources (files, SPARQL endpoints, ...)

Mikroformáty

Katalog firem na Centrum.cz anotuje firemní kontaktní informace pomocí mikroformátu hCard (viz. sémantický index Sindice)

XHTML+RDFa

Eshop ŽelPage používá anotace v GoodRelations, vCard a FOAF pro vystavení popisu sdružení a nabídky obchodu.

Eshop Rachejtle používá anotace v GoodRelations, vCard a FOAF pro vystavení nabídky obchodu.

Aplikace / Applications

Relevantní projekty obecně / Relevant projects in general