Dublin Core

From Semanti-CS Wiki
Jump to: navigation, search

DC (Dublin Core) je slovníkem pro popis knihovnických dat. Poskytuje základní názvosloví pro popis dokumentů a jejich obsahu.