DOAP

From Semanti-CS Wiki
Jump to: navigation, search

DOAP (Description Of A Project) poskytuje třídy a vlastnosti pro popis softwarových projektů a jiných aktivit, jejichž výsledkem je nějaký softwarový artefakt.