Usage

From Semanti-CS Wiki

Jump to: navigation, search

Praktické konvence / Practical conventions

Pokud jde o otázku jazykových verzí, pro obsah wiki se předpokládá používání češtiny a slovenštiny. V případě použití málo obvyklých slov je vhodné doplnit ekvivalent ve druhém jazyce.

Aby bylo možné strukturu wiki ozřejmit i lidem, kteří češtinou ani slovenštinou nevládnou, hlavní titulky by měly být navíc v angličtině.

Externí odkazy (na webové stránky, data, software atd.) by měly být vždy doplněné alespoň pár slovy komentáře toho, kdo odkaz zařadil.

Etická pravidla / Ethical rules

Kdo máte nějaké návrhy na řešení případných citlivých otázek spojených s tvorbou a používáním této wiki, uveďte je sem.

Personal tools