Sémantické tagování

From Semanti-CS Wiki
Revision as of 19:21, 20 November 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "= Sémantické tagování / Semantic Tagging = Tagy či folksonomie jsou lidmi vytvářené pojmenované štítky, které vyjadřují typické kategorie a slouží k třídě...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Sémantické tagování / Semantic Tagging[edit]

Tagy či folksonomie jsou lidmi vytvářené pojmenované štítky, které vyjadřují typické kategorie a slouží k třídění obsahu. Tyto data lze, díky několika již existujícím ontologiím, vyjádřit také v prostředí sémantického Webu. A co víc, lze jim přiřadit jednoznačným význam, zejména užitím obsahuj DBPedie.