Rail

From Semanti-CS Wiki
Revision as of 18:13, 20 November 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "[http://ontologi.es/rail/ Linked Railway Data Project] s pomocí databáze Britského miniterstva dopravy (Department for Transport, DfT) a upraveného slovníku vystavil sém...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Linked Railway Data Project s pomocí databáze Britského miniterstva dopravy (Department for Transport, DfT) a upraveného slovníku vystavil sémantický popis britské železniční sítě. Schéma je použitelné pro popis jakýchkoliv železnic.