Nástroje sémantického webu

From Semanti-CS Wiki
Jump to: navigation, search

Shromaždiště ontologií / Ontology repositories

Sémantické vyhledávače a indexy / Semantic search engines and indexes

Nástroje pro práci s RDF / RDF tools

Nástroje pro práci s ontologiemi / Ontology tools

Vizualizace RDF dat / Visualization of RDF data

Frameworky a aplikační rozhraní / Frameworks and APIs

Kompletní seznam tříděný podle druhu a programovacího jazyka najdete na W3C RDF wiki. Ze zajímavých vybíráme.

Ostatní užitečné nástroje / Other useful tools