DOAP

From Semanti-CS Wiki
Revision as of 18:12, 20 November 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "DOAP (''Description Of A Project'') poskytuje třídy a vlastnosti pro popis softwarových projektů a jiných aktivit, jejichž výsledkem je nějaký softwarový artefakt....")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

DOAP (Description Of A Project) poskytuje třídy a vlastnosti pro popis softwarových projektů a jiných aktivit, jejichž výsledkem je nějaký softwarový artefakt.